Stavanger Kommune Jobb Miljøterapeut / miljøarbeider - Hundvåg og Storhaug hjemmebaserte: Bergyltveien og Spilderhaug bofellesskap

Vær oppmerksom på at søknadsfrist har utløpt

Flere av våre flotte kollegaer er i lykkelige omstendigheter. Vi søker i den anledning et par engasjerte og faglig dyktige medarbeidere til å ta over deres arbeidsoppgaver mens de er borte. Det blir ledig to svangerskapsvikariat, ett i intill 70% stilling og ett i ca 50% stilling. Det er gode muligheter for fast ansettelse i virksomheten etter endt vikariat.

Arbeidsoppgaver
Målrettet miljøterapi/miljøarbeid
Formidle omsorg og trygghet
Motivere til aktivitet og livsutfoldelse
Praktisk miljøarbeid sammen med beboer
Noen praktiske oppgaver i fellesarealet

Utdanningsnivå
Bachelorgrad
Fagbrev
Høgskole/universitetsnivå

Personlige egenskaper
Vi søker deg som er positiv, åpen, kreativ, fleksibel og faglig nysgjerrig. Som møter alle mennesker med vennlighet og respekt, også dem som er litt annerledes enn deg selv.
Og det er viktig at du kan bidra til å opprettholde, og bidra positivt til vårt gode arbeidsmiljø.

Vi tilbyr
Gode kollegaer
Et godt arbeidsmiljø
En unik mulighet til å medvirke til at andre mennesker får økt livskvalitet

Lønn etter tariff:
Sosionomer, barnevernspedagoger og andre med relevant 3-årig helse- og sosialfaglig høyskole/universitetsutdanning, kode 667500, kr 350 900 - kr 402 000 etter ansiennitet.
Vernepleiere, kode 645500, kr. 359 700 til 436 000 etter ansiennitet
Helsefagarbeidere, kode 751700, kr 302 700 til kr 365 500 etter ansiennitet

Virksomheten er opptatt av å legge forholdene til rette for faglig påfyll og egenutvikling, og tilbyr sine ansatte gode muligheter til å delta på relevante kurs og videreutdanninger.

Andre opplysninger
Stillingsbrøk: 70%
Reiseaktivitet: Ingen reiseaktivitet
Vikariat
Antall stillinger: 2
Startdato for ansettelse/vikariat/engasjement: 20.05.2013
Sluttdato for ansettelse/vikariat/engasjement: 20.05.2014

Utdanningsretning
Sosialfag
Omsorgsfag
Helsefag

Kvalifikasjoner
Utdannelse som beskrevet .
Det er en fordel at du har erfaring fra arbeid med mennesker med alvorlig psykisk lidelse og/eller rusproblematikk.

Personlig egnethet tillegges stor vekt.
Du må beherske norsk skriftlig og muntlig flytende

Språk
Norsk

Arbeidssted
Spilderhaug og Berggylt bofellesskap,
4085 Hundvåg
Storhaug bydel
Hundvåg bydel

Referansenr: 1754824320

Søknadsfrist: 08.05.2013

Kontaktinfo:
Elin Egeland Avdelingsleder
9481 41 67

Vennligst referer til {medrec.no} når du søker stillingen

Lagt inn 24-04-2013

Vær oppmerksom på at søknadsfrist har utløpt


Nøkkelord: Miljøterapeuter


Stillingen er spart under Mine stillinger
Arbeidsgiverens andre jobber
Sortera efter: Dato 
Ingen jobb funnet
Medrec.noLedig stilling innen helse, ledig stilling sykepleier, ledig stilling lege