Om medrec.no


På medrec.no møtes arbeidsgivere og arbeidstagere innen helse og omsorg.

For arbeidstakere

Er du lege, sykepleier, hjelpepleier, vernepleier, apoteker eller har en administrativ jobb innen helse- og omsorg så kan du via medrec.no overvåke ledige stillinger. Det er enkelt og smidig å legge inn jobbovervåking innen din spesialitet. Få jobbtips via e-post så fort ledige stillinger utlyses på medrec.no. Er du interessert i arbeid utenfor Norge kan du via medrec.no registrere jobbovervåking i andre land da vi samarbeider med våre søsternettsteder i Norden, Tyskland og Storbritannia.

For arbeidsgivere

Som arbeidsgiver får du mulighet å profilere deg i jakten på kvalifisert personell på medrec.no. Søk etter helsetjenester, sjefsstillinger og administrativt personell. Klikk her for se referanser og her for informasjon om annonsering på medrec.no.

Siden oppstarten i juni 2004 har medrec.no vært markedsført som Norges og Nordens største kanal for jobb innen helse- og omsorg på hundretalls nettsteder og fagblad/tidsskrifter innen området. Noen av de største kanalene i vår markedsføring er vg.no, msn.no, eniro.no og aftenposten.no. Av printkanaler nevnes Sykepleien, Dagens medisin, Tidende med flere. Hele tiden har medrec.no bekreftet sin posisjon som Norges største kanal for internettrekruttering av helsepersonell.

Unikt med medrec.no

  • Eneste rekrutteringsnettsted i Norge som har alle yrkeskategorier innen helsesektoren
  • Best kvalitet i annonsering i og med at hver eneste stilling e-postes til eksakt rett målgruppe
  • Flest antall aktive kandidater innen helse i Norden, drøye 80 000 personer (2009)
Kontakt oss om du ønsker annonsere etter personell gjennom medrec.no

Mattias Olsson
Försäljningschef
mattias.olsson@medrek.se
Tel 0706-70 35 60

Tom Wickström
Key Account Manager
tom.wickstrom@medrek.se
Tel. 0709-92 10 29
Medrec.noLedig stilling innen helse, ledig stilling sykepleier, ledig stilling lege