Randaberg

Velkommen til Randaberg!

Sammen skaper vi den grønne landsbyen.


Historien om Randaberg strekker seg 13 000 år tilbake i tid. Randaberg ligger som Jærens nordre spiss, med Stavanger som nærmeste nabo. Stavangerregionen er Norges tredje største byregion med 300 000 innbyggere. Regionen byr på et variert kulturliv og på flotte og varierte naturopplevelser.

Randaberg kommune har interessante, utfordrende og varierte arbeidsoppgaver innen en rekke områder.

Tilbudene er organisert i hjemmebaserte tjenester, bofellesskap for mennesker med demenssykdommer, bofellesskap for mennesker med psykiske og /eller rus relaterte utfordringer, sykehjem, fysioterapi og ergoterapitjeneste og bofellesskap for mennesker med psykisk utviklingshemming.

Aktiv omsorg er en overordnet plan som omtaler helse- og omsorgstjenestens utfordringer i årene fram mot 2020. Planen omfatter helse- og omsorgstjenestene til voksne innbyggere over 18 år, og inneholder strategier og tiltak for å møte disse.

Vi skal motivere til å bruke det friske i stedet for å fokusere på det syke, og det som ikke fungerer.

Aktiv omsorg skal være gjennomgående for de tjenestene Randaberg kommune tilbyr sine innbyggere.

Rehabilitering er et av de områdene helse – og omsorg satser på, og skal satse ekstra på i årene som kommer.

Randaberg kommune har bygget opp faglige nettverk innen ulike fagområder, som f.eks demensteam og palliasjon. Det er også etablert et eget veiledningsteam, med høyt kvalifisert personell, som kan gi råd og veiledning samt undervisning innenfor utfordrende atferd.

Noen bilder fra Randaberg


randaberg bilder

Helse og omsorg har godt kvalifisert
personell og vi ønsker flere.

...gresset er grønnere på vår side!
Vil du være med på laget?

Kontaktinformasjon

Randaberg kommune.
Adresse: Randabergveien 370
Postnummer/sted: 4070 Randaberg
E-post: post@randaberg.kommune.no
Telefon: 51 41 41 00
Nøkkelord: Apotek, Lege, Life Science, Sykepleier, Tannhelse
Stillingen er spart under Mine stillinger
Arbeidsgiverens ledige jobber
Ingen jobb funnet

Kontaktinformasjon

Randaberg kommune.
Adresse: Randabergveien 370
Postnummer/sted: 4070 Randaberg
E-post: post@randaberg.kommune.no
Telefon: 51 41 41 00
Ledig stilling innen helse, ledig stilling sykepleier, ledig stilling legeMedrec.no