Foto: Trond Skoglund

Meløy kommune er en geografisk stor kommune, med ca 6.600 innbyggere og Ørnes som kommunesenter. Dette er kommunens administrasjonssenter og trafikknutepunkt. Meløy ligger ca. 10 mil sør for Bodø, og 15 mil fra Mo i Rana. Næringslivet preges av stor variasjon med industri, landbruk, fiske, fiskeoppdrett, kraftproduksjon og servicenæringer som viktige elementer.

Omsorgseksjonen
Omsorg er egen seksjon og består av Omsorgsdistrikt nord og Omsorgsdistrikt sør. Seksjonen ledes av seksjonsleder Stein Laastad. Pleie- og omsorgstjenesten har ansvar for institusjonstjenester, hjemmetjenester og tjenester til psykisk utviklingshemmede. Tjenestenes overordnede visjon er "trygghet og livskvalitet, medvirkning og medansvar".

Overordnet mål som arbeidsmiljøtiltak er; "myndiggjorte medarbeidere".


Foto: Trond Skoglund
Sone 1 og 2
Ørnes omsorgssenter
består av Ørnes sykehjem, hjemmetjenesten for Ørnes området, kjøkken og vaskeri samt administrasjon omsorg. Sykehjemmet er et botilbud til personer med store pleie-, rehabilitering- og omsorgsbehov. Sykehjemmet var nybygd i 1988 og har 40 plasser, hvor 8 er i enhet for demente. Herifra driftes trygghetsalarmsentralen.

Sone 3
Hjemmetjenesten i Glomfjord
består av hjemmetjeneste og tjenester til funksjonshemmede. Eget bo- og omsorgssenter med 18 beboere, med tilknyttet personell. Samtidig er deler av tjenesten på vei inn i nytt helse- og sosialsenter i Glomfjord.

Sone 4 og 5
Vall omsorgssenter
er et botilbud til personer med store pleie-, rehabilitering- og omsorgsbehov. Beliggende i søndre del av Meløy kommune, 3 km fra Engavågen. Institusjonen har 25 sykehjemsplasser, samt 6 omsorgsboliger og 2 trygdeboliger i umiddelbar nærhet. Dette inkluderer egen skjermet enhet for demente på 6 plasser. Etter en større ombygging stod omssorgssenteret klart høsten 2003, med egen sansehage. Hjemmetjenester og fysioterapi er lokalisert i samme bygg.

Kontaktinformasjon

Rådgiver lønn og personal
Gry Berit Alveness
+47 75 71 05 20
gry.berit.alveness@meloy.kommune.no

Seksjonsleder
Stein Laastad
+47 991 54 977
stein.laastad@meloy.kommune.no

Meløy kommune
Tel +47 75 71 00 00
Fax +47 75 71 00 01
Nøkkelord: Sjefsstillinger, Sykepleier
Stillingen er spart under Mine stillinger
Arbeidsgiverens ledige jobber
Ingen jobb funnet

Kontaktinformasjon

Rådgiver lønn og personal
Gry Berit Alveness
+47 75 71 05 20
gry.berit.alveness@meloy.kommune.no

Seksjonsleder
Stein Laastad
+47 991 54 977
stein.laastad@meloy.kommune.no

Meløy kommune
Tel +47 75 71 00 00
Fax +47 75 71 00 01
Ledig stilling innen helse, ledig stilling sykepleier, ledig stilling legeMedrec.no