Flekkefjord by

Flekkefjord er den vestligste av Sørlandsbyene og ligger midt mellom Kristiansand og Stavanger. Kommunen har ca. 9000 innbyggere, og ca. 6000 av dem bor i bykjernen. Kommunen omfatter også tettstedene Sira, Gyland, Åna-Sira, Rasvåg og Kirkehamn. De to siste ligger på den vakre øya Hidra.


border
kart som viser hvor flekkefjord ligger
Flekkefjord er en moderne sørlandsby med kort vei til de fleste tilbud som barnehage, skole, kultur, idrett, friluftsliv og handel/kafeer. Du finner idylliske småbygater, aktører med godt humør og ståpå vilje, mange arrangement i løpet av året, og mange spennende prosjekt på gang. Industrien i Flekkefjord er i høy grad rettet mot eksportmarkedet. Sentralt står den mekaniske verkstedindustrien som favner om skipsverft, kjelfabrikk og utrustningsbedrifter for ulike spesialkjøretøy. Sørlandet sykehus HF Flekkefjord er i tillegg lokalisert i byen.

Kommunen kan være behjelpelig med å skaffe bolig. Byen har flere attraktive tomter og boligområder.

border
utsikt over flekkefjordFlekkefjord er en idyllisk sørlandsperle vakkert plassert ved sjøen
Lek og morro i flekkefjordFlekkefjord er en by med mange aktiviteter for barn og voksne i alle aldre.


border

Helse og omsorg i flekkefjord.

Hjemmebaserte omsorgstjenester er hjemmesykepleie, hjemmehjelp, betjente omsorgsleiligheter, dagtilbud og har ca. 70 årsverk og 115 ansatte.

Tjørsvågheimen Sykehjem har 100 beboere fordelt på 6 avdelinger (10 enheter) med 8-12 beboere på hver enhet. Det er ca 100 årsverk og 150 ansatte. Dette er inkludert vaskeri, kjøkken og dagtilbud.

Tjenesten for funksjonshemmede er fordelt på 7 enheter. Det er ca 101 årsverk fordelt på 190 ansatte.
Utfart


Hele Helse og velferd bruker fagprogrammet Profil.
  • Kommunen har egen forvaltningsenhet, som tar imot henvendelser, søknader, foretar hjemmebesøk og tildeler tjenester.
  • Kommunen har egen vikarsentral som sørger for at vi får på plass vikar når vi trenger det.
  • Fysioterapeuter, ergoterapeut og rehabiliteringssykepleier er organisert under Forebyggende helsetjenester.
  • Helse og velferd er tilknyttet Norsk Helsenett, og vi kommuniserer med de fleste fastleger ved elektroniske meldinger. Elektronisk kommunikasjon med legevakt og sykehus er underveis.

Kontaktinformasjon

Flekkefjord kommune
Kirkegaten 50
4400 Flekkefjord
telefon: 38 32 80 00
E-post: post@flekkefjord.kommune.no
Nøkkelord: Lege, Sykepleier, Tannhelse
Stillingen er spart under Mine stillinger
Arbeidsgiverens ledige jobber
Sortera efter: Dato 
Ingen jobb funnet

Kontaktinformasjon

Flekkefjord kommune
Kirkegaten 50
4400 Flekkefjord
telefon: 38 32 80 00
E-post: post@flekkefjord.kommune.no
Ledig stilling innen helse, ledig stilling sykepleier, ledig stilling legeMedrec.no