Om Sola kommune

Sola kommune ligger nord på Jæren, ved Hafrsfjord. Kommunen grenser til Klepp i sør, Sandnes i øst og Stavanger i øst og nord. I vest har vi Nordsjøen som har skapt livsgrunnlag for utallige generasjoner.

Sola kommune har drøyt 25 000 inbyggere. Rundt halvparten av disse bor i Solas andel av tettstedet Stavanger/Sandnes. Øvrige tettsteder er Tananger, Hålandsmarka og Tjelta

Med storbyen Stavanger like ved er veien kort om du ønsker en smak av bylivet og alt som følger med det.

Sola kommune er sentralt plassert i et historisk og kulturelt knutepunkt. Det er kort vei til severdigheter som Prekestolen og Kjerag, historiske monumenter fra vikingtiden og en rekke frilufts og naturaktiviter.

Du har gode muligheter for å fiske i både sjøen og i innlandet, og om vinteren kan du stå på ski. En av Norges vakreste strender, Solastranden, er nærmeste nabo.Her kan du se noen glimt fra kommunen:


Sola kommune er rik på spor etter menneskers virksomhet, fra steinalder via bronsealder, vikingtid og frem til i dag. Rike gravfunn, mange fornminner og spor etter store gårder forteller om en storhetstid helt tilbake til bronsealderen.
I dag har kommunen en betydelig offshoreindustri, internasjonal flyplass og et godt utbygd tjenestetilbud.Helse og omsorg

Sola kommune har en stor bredde i helsetilbudet til innbyggere i alle aldre. Dette omfatter både helsefremmende og forebyggende virksomhet, samt helse- og sosialhjelp til alle som bor eller midlertidig oppholder seg i kommunen.

Det arbeides aktivt på ulike måter for å omstille måten vi jobber på. Målet er å gi brukerne hjelp på en slik måte at de lengst mulig kan mestre hverdagen og ha god livskvalitet.
Se beskrivelse av noen av virksomhetene under.Ønsker du jobb i Sola?
Ledige stillinger lyses ut på medrec.no
Om du ikke finner ledige stillinger utlyst, er du velkommen til å ta kontakt dersom du ønsker ekstravakter. For deg som studerer sykepleie, vernepleie eller medisin, tilbyr vi stipendavtale med gode betingelser.

Vi tilbyr:

  • Ulike turnusordninger som gir sosial frihet
  • Konkurransedyktige lønnsbetingelser
  • En arbeidsplass som er opptatt av at du som ansatt har det bra, med et trivelig arbeidsmiljø
  • Mulighet for å bygge faglig kompetanse på spesialfelt og få kurs og etterutdanning
  • Plan for opplæring
  • Faste sosiale sammenkomster
  • Systematisk arbeid med HMS
  • God pensjons og forsrikringsordning
  • Diverse velferdsordninger
Sola sjukeheim

Sola sjukeheim har 70 heldøgnsplasser, fordelt på 5 avdelinger og et dagsenter. Vi har både langtidsplasser og korttidsplasser for rehabilitering og lindrende behandling.

Vår visjon er:

"Vi vil skape gode øyeblikk i trygge omgivelser."

Tananger bo- og hjemmetjenester

Tananger bo- og hjemmetjenester gir tjenester til sykehjemspasienter, innbyggere som bor i private hjem, og til de som bor i omsorgsboliger. I tillegg gjør vi hverdagen rikere for brukerne av aktivitetssenteret og dagtilbudet for fysiske funksjonshemmede.


Virksomhetsidé og slagord: Tananger bo- og hjemmetjenester bygger på mellommenneskelige relasjoner som vi fanger opp i Sola kommunes visjon - ansvar for hverandre. Vårt slagord er "Sammen kommer vi lenger".


Tananger bo- og hjemmetjenester har 42 beboere, og det er arbeidsplassen til ca. 115 ansatte. Vi er opptatt av at det skal være godt å bo og arbeide her. Vi som jobber her er med på å gi mennesker en bedre hverdag.

Sola bo- og hjemmetjenester

Sola bo- og hjemmetjenester gir tjenester i syke- og aldershjem og til innbyggere som bor hjemme i sin private bolig.


Den største delen av kommunens hjemmetjeneste er i denne virksomheten, og vi er derfor mange på jobb her hver dag. Vårt satsingsområde er å ha en åpen kultur der vi hjelper hverandre. For tiden jobber vi med flere spennende utviklingsprosjekt.

Vår visjon er:

"Trygg og respektfull omsorg"

Kontaktinformasjon

Sola kommune
- Rådhusv. 21, 4050 Sola
- Tlf. 51653300
- epost@sola.kommune.no
Nøkkelord: Lege, Sjefsstillinger, Sykepleier
Stillingen er spart under Mine stillinger
Arbeidsgiverens ledige jobber
Ingen jobb funnet

Kontaktinformasjon

Sola kommune
- Rådhusv. 21, 4050 Sola
- Tlf. 51653300
- epost@sola.kommune.no
Ledig stilling innen helse, ledig stilling sykepleier, ledig stilling legeMedrec.no