SykepleierSykepleier
Som sykepleier jobber du med pleie av mennesker. Gjennom utdanningen får du bred kompetanse i praktisk medisinsk arbeid, fysisk stell av pasienter, og i de psykiske og emosjonelle aspektene som ofte følger pasienter i vanskelige situasjoner.

De konkrete arbeidsoppgavene du har som sykepleier kan variere ut fra de forskjellige arbeidsstedene og primæroppgavene på sykehuset, komunnen eller helseforetaket du jobber for. For eksempel vil pasienter kreve en annen type medisinsk pleie på en akuttavdeling ved et sykehus enn på et aldershjem i en kommune.

En del sykepleiere velger å ta spesialisering for å bli spesialsykepleier. Felles for alle yrkesgruppene er å ta vare på pasienter i nært samarbeid med andre helsearbeidere.

Sykepleiere har også en viktig funksjon i forhold til mennesker som er langtidssyke eller har psykiske lidelser, og som trenger sykepleie i kommunale institusjoner eller hjemme. I den forebyggende helsetjenesten foretar sykepleiere helsekontroller og gir råd og veiledning.

Du må ha autorisasjon for å jobbe som sykepleier. Dette får du gjennom Statens autorisasjonskontor for helsepersonell.

Personlige egenskaper
Som sykepleier er du omgjengelig, snarrådig, selvstendig og tar ansvar i kritiske situasjoner. Du må like å arbeide med mennesker, og være i stand til å vise ansvar og omsorg mot mennesker. Du må være innstilt på å lære å bruke datateknologi og teknisk utstyr i ditt arbeid.

Hvor jobber sykepleieren?
Sykepleiere er ettertraktet av en rekke arbeidsgivere, og du har derfor en rekke forskjellige muligheter. For eksempel sykehus, sykehjem, bo- og rehabiliteringssentre, hjemmesykepleien og ambulansetjenesten og private foretak innen alt fra private sykehus, private helseforetak, legemiddelsforetak eller bemanninsgsforetak. Du kan også jobbe med forebyggende arbeid, helseopplysning, bedriftshelsetjenester, rådgivningstjenester, humanitære organisasjoner, og sanitetsarbeid i forsvaret.

Finn ledig jobb som sykepleier her

Utdanning - sykepleier
Sykepleierutdanningen er en treårig grunnutdanning, det vil si en bachelorgrad, som tilbys ved en rekke høyskoler i Norge. Undervisningen finner sted både gjennom teoretisk undervisning, observasjon og praksis. Ved enkelte høyskoler er det mulighet for å ta studiet på deltid. Studieforløpet strekker seg da over fire år.

De fleste sykepleierhøyskoler har et internasjonalt studietilbud som gir mulighet for deltakelse i studentutveksling og kortere studentkurs innen Norden, Europa, USA og Australia, Sør Afrika och New Zealand, mm.

Videreutdanning
Forskjellige utdanningsinstitusjoner tilbyr ulike muligheter for videreutdanning, som sykepleier har du mange muligheter for fordypning. Blant disse er helsesøsterutdanningen og jordmorutdanning, anestesisykepleie, operasjonssykepleie, mm, i tillegg til fordypningsmuligheter innenfor forskjellige fagområder, eksempler på spesialsykepleiere er kardiologisk sykepleie, psykiatrisk sykepleie, anestesisykepleie, og så videre. Du kan også ta videreutdanning innenfor personalledelse.

LØNN
Gjennomsnittlig lønn for sykepleiere uten videreutdanning eller spesialisering ligger i underkant av 372.000 kr i året.

Sykepleierutdanningen, sykepleier, sykepleier jobb som sykepleiere sykepleiere i andre land.

SpeSialiteter for sykepleiere
Sykepleiere med grunnutdannelse
Akuttsykepleiere
Ambulansesykepleiere
Anestesisykepleiere
Barn- og ungdomssykepleiere
Bedriftssykepleiere
Diabetessykepleiere
Dialysesykepleiere
Ferievikarer
Forskningssykepleiere
Geriatrisykepleiere
Helsesøstere
Hematologisykepleiere
Hygienesykepleiere
Indremedisinssykepleiere
Infeksjonssykepleiere
Intensivsykepleiere
Kirurgisykepleiere
Kommunesykepleiere
Ledige vikariat
Medisinsk ansvarlige sykepleiere
Medisinsykepleiere
Nevrologisykepleiere
Obstetrikk- og gynekologisykepleiere
Oftalmologisykepleiere
Onkologisykepleiere
Operasjonssykepleiere
Ortopedisykepleiere
Plastikkirurgisykepleiere
Psykiatrisykepleiere
Revmatologisykepleiere
Røntgensykepleiere
Skolesykepleiere
Smertesykepleiere
Øre, nese & hals sykepleier
Øyesykepleiere