Om fagforbund


Den norske lægeforening
Den norske lægeforeningen ble grunnlagt 1886 og har i dag (2006) drøyt 23 000 medlemmer. Lægeforeningen er legenes faglige og profesjonelle organisasjon. Hovedoppgavene er blant annet å forsterke og verne om medlemmenes faglige og yrkesmessige interesser, samt å påvirke helsesektorens utvikling.

Les mer på www.legeforeningen.no

Norsk Sykepleierforbund (NSF)
NSF er Norges landsomfattende fagorganisasjonen for autoriserte sykepleiere, spesialsykepleiere, jordmødre, helsesøstre og sykepleierstudenter. NSF arbeider med å ivareta sykepleiernes interesser og rettigheter knyttet til blant annet lønn, arbeidstid, ansettelser og pensjon.

Les mer på www.sykepleierforbundet.no

Norges Farmaceutiske Forening
Grunnlagt 1858 som en av landets første foreninger og organiserer Norske farmasøyter.

Les mer på www.farmaceutene.no