Lønn for ansatte innen helse og omsorg
Nedenfor viser vi en oversikt over hva de forskjellige yrkesgruppene innen helse i gjennomsnitt får utbetalt i lønn.

Sykepleier

Gjennomsnittlig lønn for en sykepleier uten videreutdanning eller spesialisering ligger i underkant av 372 000 kr i året.

Sykepleier med spesialisering

Gjennomsnittslønnen for en spesialsykepleier ligger på rundt 436 000 kroner i året. Dette inkluderer alle typer spesialsykepleiere.

Helsefagarbeider/Hjelpepleier

Begynnerlønnen for en helsefagarbeider er cirka 330 200 kroner i året. Denne summen inkluderer vakttillegg, og lønnsnivået kan variere noe.

Lege, kommunal og fylkeskommunal virksomhet

En Lege ansatt i kommunal og fylkeskommunal virksomhet tjener gjennomsnittlig 675 600 kroner i året. *

Lege, private foretak

Gjennomsnittlig årslønn for en lege i privat helse- og sosialtjeneste er 861 600 kroner. *

Lege, offentlige helseforetak

Lege ansatt i offentlige helseforetak tjener gjennomsnittlig 778 800 kroner i året. *

* Dette er gjennomsnittstall for alle legeyrker uavhengig av spesialisering, og lønnsnivået kan variere mye.

Helsesekretær

Minstelønn fra 1. mai 2010, kommunal sektor, med 0 års ansiennitet: 302 700 kroner uten tillegg.

Psykolog, helseforetak

Psykologer ansatt i helseforetak tjente i gjennomsnitt 778 800 kroner i året. *

Psykolog, offentlig

En psykologe i kommunal og fylkeskommunal virksomhet tjener 504 000 kroner i året *

* Lønnsnivået for en psykolog kan variere mye avhengig av blant annet ansiennitet, formell kompetanse og arbeidsansvar.

Vernepleier/Sosionom

Gjennomsnittlig årslønn for vernepleiere og sosionomer er 447 600 kroner.

Tannlege, offentlig ansatt

En tannlege ansatt i staten har en gjennomsnittslønn på 452 900 til 842 400 kroner i året.

Tannlege, privat sektor

Privatpraktiserende tannleger tjener som regel mer enn tannleger som jobber i det offentlige.

Farmasøyt, provisor

Gjennomsnittslønn for provisorfarmasøyter ansatt i apotek 603 912 kroner i året.

Farmasøyt, reseptar

Gjennomsnittslønn for reseptarer ansatt i apotek er 445 776 kroner i året.